WSF Liblar

2019

Championnat d'Europe des Clubs 2

2018

Tournoi International Seneffe - Charleroi 12

2017

Tournoi International Seneffe - Charleroi 4

2015

Tournoi International Seneffe - Charleroi 3
Deutschland Cup 5

2014

Tournoi International Seneffe - Charleroi 13
Amsterdam Open 1
International Tournament De Paddel 3

2011

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 5

2010

Tournoi International Seneffe - Charleroi 10

2004

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 2

2001

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 5