Meridian

2018

Tournoi International Seneffe - Charleroi 2

2017

Tournoi International Seneffe - Charleroi 14

2015

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 10
Tournoi International Seneffe - Charleroi 20

2014

Amsterdam Open 10

2012

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 10

2011

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 7

2010

International Tournament De Paddel 9

2009

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 13

2007

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 7

2006

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 9

2005

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 5

2004

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 5

2003

Championnat d'Europe des Clubs Hommes 4