Les Bratisla Boys

2019

Breizh Cup Tournoi 2 1

2018

Breizh Cup Tournoi 2 3

2017

Breizh Cup Tournoi 2 9